Bevestiging van aankomst

Geachte dames en heren,

Om het beheer voor u en ons eenvoudiger te maken, hebben we het proces voor het opvragen van de 'bevestiging van aankomstverklaringen', de zogenaamde 'Gelangenbestätigung', waarin het Duitse belastingrecht voorziet, herzien.

In plaats van bij elke levering een bevestiging te verlangen, zullen wij vanaf het vierde kwartaal van 2018 nog maar één bevestiging van aankomstverklaring per kwartaal uitgeven, die alle aankopen in deze periode dekt. Wij vragen u het ondertekende formulier digitaal (als PDF-document) naar het e-mailadres Fakturierung@humbaur.com te retourneren.

Hartelijk bedankt voor uw ondersteuning.

Met vriendelijke groet,

Humbaur GmbH

Nachweis des Erhalts der innergemeinschaftlichen Lieferung (Ontvangstbewijs Intracommunautaire levering)

In Duitsland gelden sinds 1 oktober 2013 regels voor de documentatie van intracommunautaire leveringen. Om btw-vrije producten te kunnen leveren, moet de leverancier bewijzen dat producten daadwerkelijk bij een klant in een andere EU-lidstaat zijn afgeleverd. Volgens § 17a van de Duitse btw-wetgeving (Mehrwertsteuerumsetzungsverordnung) moeten deze bewijsmiddelen duidelijk en eenvoudig controleerbaar worden gedocumenteerd.

Het belangrijkste bewijs is een zogenaamde "Gelangensbestätigung". De "Gelangensbestätigung" is een bevestiging van de klant dat de levering bij hem is aangekomen. Bij de verzending zijn alternatieve documentatievormen toegestaan.

Inhoud van een "Gelangensbestätigung":

Het bewijsdocument moet de volgende gegevens bevatten:

  • Naam en adres van de afnemer
  • Kwaliteit en gebruikersnaam van de producten (bij voertuigen: ook het voertuigidentificatienummer);
  • Plaats en maand van ontvangst van de producten of de eindbestemming van het transport in de lidstaat;
  • Datum van uitgifte van het certificaat;
  • Handtekening van de klant.


Behalve de klant zelf kan ook een door de klant gemachtigde persoon het document ondertekenen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om een magazijnbeheerder, die de geleverde producten in opdracht van de klant aanneemt. Dit kan ook een andere aannemer zijn, die de producten in opdracht heeft aangenomen, of om de eindklant in een leveringsketen.